Pozvánka na 25.08.2016

Názov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 25.08.2016
Vyvesené od
22.08.2016
Vyvesené do
06.09.2016

Náhľad