Pozvánka na 14.11.2016

Názov
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.11.2016
Vyvesené od
11.11.2016
Vyvesené do
28.11.2016

Náhľad