Pozvánka na 13.12.2016

Názov
Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 13.12.2016
Vyvesené od
09.12.2016
Vyvesené do
26.12.2016

Náhľad