Pozvánka na 30.01.2017

Názov
Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 30.01.2017
Vyvesené od
27.01.2017
Vyvesené do
30.01.2017

Náhľad