Pozvánka na 31.03.2017

Názov
Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 31.03.2017
Vyvesené od
28.03.2017
Vyvesené do
03.04.2017

Náhľad