Pozvánka na 04.05.2017

Názov
Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 04.05.2017
Vyvesené od
28.04.2017
Vyvesené do
05.05.2017

Náhľad