Pozvánka na 26.06.2017

Názov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 26.06.2017
Vyvesené od
19.06.2017
Vyvesené do
26.06.2017

Náhľad