Pozvánka na 31.08.2017

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 31.08.2017
Vyvesené od
24.08.2017
Vyvesené do
31.08.2017

Náhľad