Pozvánka na 29.09.2017

Názov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 29.09.2017
Vyvesené od
26.09.2017
Vyvesené do
29.09.2017

Náhľad