Pozvánka na 20.10.2017

Názov
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 20.10.2017
Vyvesené od
17.10.2017
Vyvesené do
20.10.2017

Náhľad