Pozvánka na 11.12.2017

Názov
Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 11.12.2017
Vyvesené od
08.12.2017
Vyvesené do
11.12.2017

Náhľad