Pozvánka na 15.05.2018

Názov
Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 15.05.2018
Vyvesené od
11.05.2018
Vyvesené do
15.05.2018

Náhľad