Pozvánka na 18.06.2018

Názov
Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 18.06.2018
Vyvesené od
14.06.2018
Vyvesené do
18.06.2018

Náhľad