Pozvánka na 17.08.2018

Názov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 17.08.2018
Vyvesené od
14.08.2018
Vyvesené do
17.08.2018

Náhľad