Pozvánka na 20.09.2018

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 20.09.2018
Vyvesené od
17.09.2018
Vyvesené do
20.09.2018

Náhľad