Pozvánka na 07.11.2018

Názov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 07.11.2018
Vyvesené od
02.11.2018
Vyvesené do
07.11.2018

Náhľad