Pozvánka na 05.12.2018

Názov
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 05.12.2018
Vyvesené od
29.11.2018
Vyvesené do
05.12.2018

Náhľad