Pozvánka na 15.12.2018

Názov
Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 15.12.2018
Vyvesené od
11.12.2018
Vyvesené do
15.12.2018

Náhľad