Pozvánka na 25.02.2019

Názov
Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 25.02.2019
Vyvesené od
21.02.2019
Vyvesené do
25.02.2019

Náhľad