Pozvánka na 14.03.2019

Názov
Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.03.2019
Vyvesené od
11.03.2019
Vyvesené do
14.03.2019

Náhľad