Pozvánka na 15.04.2019

Názov
Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 15.04.2019
Vyvesené od
10.04.2019
Vyvesené do
15.04.2019

Náhľad