Pozvánka na 09.05.2019

Názov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 09.05.2019
Vyvesené od
06.05.2019
Vyvesené do
09.05.2019

Náhľad