Pozvánka na 11.06.2019

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 11.06.2019
Vyvesené od
07.06.2019
Vyvesené do
11.06.2019

Náhľad