Pozvánka na 28.06.2019

Názov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 28.06.2019
Vyvesené od
25.06.2019
Vyvesené do
28.06.2019

Náhľad