Pozvánka na 15.08.2019

Názov
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 15.08.2019
Vyvesené od
12.08.2019
Vyvesené do
15.08.2019

Náhľad