Pozvánka na 04.11.2019

Názov
Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 04.11.2019
Vyvesené od
31.10.2019
Vyvesené do
04.11.2019

Náhľad