Pozvánka na 04.12.2019

Názov
Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 04.12.2019
Vyvesené od
01.12.2019
Vyvesené do
04.12.2019

Náhľad