Pozvánka na 14.12.2019

Názov
Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.12.2019
Vyvesené od
11.12.2019
Vyvesené do
14.12.2019

Náhľad