Pozvánka na 25.01.2021

Názov
Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 25.01.2021
Vyvesené od
22.01.2021
Vyvesené do
25.01.2021

Náhľad