Pozvánka na 10.02.2021

Názov
Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 10.02.2021
Vyvesené od
05.02.2021
Vyvesené do
07.02.2021

Náhľad