Pozvánka na 26.02.2021

Názov
Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 26.02.2021
Vyvesené od
23.02.2021
Vyvesené do
26.02.2021

Náhľad