Pozvánka na 17.03.2021

Názov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 17.03.2021
Vyvesené od
12.03.2021
Vyvesené do
17.03.2021

Náhľad