Pozvánka na 29.04.2021

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 29.04.2021
Vyvesené od
26.04.2021
Vyvesené do
29.04.2021

Náhľad