Pozvánka na 14.06.2021

Názov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.06.2021
Vyvesené od
10.06.2021
Vyvesené do
14.06.2021

Náhľad