Pozvánka na 07.07.2021

Názov
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 07.07.2021
Vyvesené od
02.07.2021
Vyvesené do
07.07.2021

Náhľad