Pozvánka na 08.09.2021

Názov
Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 08.09.2021
Vyvesené od
03.09.2021
Vyvesené do
08.09.2021

Náhľad