Pozvánka na 24.11.2021

Názov
Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 24.11.2021
Vyvesené od
19.11.2021
Vyvesené do
24.11.2021

Náhľad