Pozvánka na 14.12.2021

Názov
Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.12.2021
Vyvesené od
10.12.2021
Vyvesené do
14.12.2021

Náhľad