Pozvánka na 17.02.2022

Názov
Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 17.02.2022
Vyvesené od
11.02.2022
Vyvesené do
17.02.2022

Náhľad