Pozvánka na 09.06.2022

Názov
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 09.06.2022
Vyvesené od
06.06.2022
Vyvesené do
10.06.2022

Náhľad