Pozvánka na 28.06.2022

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 28.06.2022
Vyvesené od
23.06.2022
Vyvesené do
29.06.2022

Náhľad