Pozvánka na 12.08.2022

Názov
Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 12.08.2022
Vyvesené od
08.08.2022
Vyvesené do
12.08.2022

Náhľad