Pozvánka na 24.10.2022

Názov
Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 24.10.2022
Vyvesené od
21.10.2022
Vyvesené do
25.10.2022

Náhľad