Pozvánka na 16.11.2022

Názov
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 16.11.2022
Vyvesené od
11.11.2022
Vyvesené do
16.11.2022

Náhľad