Pozvánka na 15.12.2022

Názov
Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 15.12.2022
Vyvesené od
09.12.2022
Vyvesené do
15.12.2022

Náhľad