Pozvánka na 16.02.2023

Názov
Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 16.02.2023
Vyvesené od
13.02.2023
Vyvesené do
16.02.2023

Náhľad