Pozvánka na 17.05.2023

Názov
Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 17.05.2023
Vyvesené od
11.05.2023
Vyvesené do
17.05.2023

Náhľad