Pozvánka na 06.07.2023

Názov
Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 06.07.2023
Vyvesené od
30.06.2023
Vyvesené do
07.07.2023

Náhľad