Pozvánka na 30.08.2023

Názov
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 30.08.2023
Vyvesené od
25.08.2023
Vyvesené do
30.08.2023

Náhľad