Uznesenia z 14.12.2021

Názov
Uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2021
Vyvesené od
15.12.2021
Vyvesené do
30.12.2021

Náhľad